Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LKK-TRADE KFT.
Hatályos: 2021. április 25-től

Tartalom:

1.      LKK-TRADE Kft. Adatai
2.      Preambulum
3.      Kiemelt rendelkezések
4.      Webáruház látogatás
5.      Fiók regisztráció
6.      Adás-vételi Szerződés létrejöttének folyamata
7.      Szerződés teljesítése
8.      Kedvezmények
9.      Kellékszavatosság
10.    Termékszavatosság
11.     Elállás
12.     Ügyfélszolgálat
13.     Jogérvényesítési lehetőségek
14.1.  Panaszkezelés
14.2.  Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
15.    Szerzői jogi feltételek
16.    Technikai feltételek
17.    Ászf hatálya
18.    Záró rendelkezések


1. Melléklet - Elállási nyilatkozatminta
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az LKK-TRADE Kft., aki az    Edy Lenner termékek kizárólagos forgalmazója és a edylenner.com oldalon keresztül elérhető webáruház vásárlói között, mint távollévők között létrejövő termék adás-vételi szerződések általános feltételeit határozza meg, különös tekintettel a fogyasztói szerződésekre.

1. LKK-TRADE Kft. Adatai:


Név: LKK-TRADE KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Székhely és levelezési cím: 7451 Kaposvár, Tőzike utca 19.
Email cím: info@lkk-trade.hu
Cégjegyzékszám: 14-09-317568
Bejegyző bíróság megnevezése: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 27941601-1-14
A jelen ÁSZF és az ÁSZF alapján létrejövő egyedi szerződések értelmezésében a Forgalmazó, Vállalkozás és Edy Lenner kifejezések alatt egyaránt az LKK-TRADE KFT.-t kell érteni.

2.  Preambulum

2.1.1. Az LKK-TRADE Kft.–t a jelen ÁSZF megalkotásánál a vásárlók pontos, jól átlátható tájékoztatásának és korrekt kiszolgálása elősegítésének szándéka vezérelte ay Edy Lenner termékek iránt elkötelezett vásárlók legnagyobb elégedettségének elérése céljából.

3. Kiemelt rendelkezések

3.1.1.  ÁSZF hatálya az edylenner.com és az edylenner.hu címen keresztül elérhető webáruházban megvásárolható valamennyi árucikkre kiterjed és az ezek tárgyában távollévők között létrejövő adás-vételi szerződések elválaszthatatlan részeként a felek kifejezetten eltérő megállapodása hiányában korlátozás nélkül alkalmazandó.

3.1.2.  Az edylenner.com címen keresztül elérhető webáruházban a tájékozódás és a szerződéskötés nyelve magyar.

3.1.3.  Az edylenner.com címen keresztül elérhető webáruházban kötött szerződés nem minősül írásbelinek, ugyanakkor az LKK-TRADE Kft. valamennyi adás-vételi ügylethez egyedi szerződés azonosítót (Rendelésszám) rendel, amely útján a szerződéseket iktatja. A szerződések utólagos hozzáférhetőségét erre irányuló kérés alapján biztosítjuk, a regisztrált felhasználók számára a fiókjukon keresztül is hozzáférhetőek, továbbá a szerződés egyedi feltételei a vásárló számára a szerződés létrejöttét megelőzően elküldött visszaigazoló email üzenetben is megtalálhatóak.

3.1.4.  Az LKK-TRADE Kft. magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát, szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) nem tagja.

3.1.5.  Az edylenner.com címen keresztül elérhető webáruházban történő vásárlás feltétele a jelen ÁSZF elfogadása a létrejövő egyedi szerződés elválaszthatatlan részeként. Az LKK-TRADE Kft. technikai eszközök útján biztosítja, hogy az edylenner.com címen elérhető webáruházban létrejövő vásárlásokat megelőzően beszerezze a vásárlók kifejezett nyilatkozatát a jelen ÁSZF elfogadása tárgyában.

3.1.6.  Az LKK-TRADE Kft. valamennyi közzétett telefonos elérhetősége alapdíjas (nem emeltdíjas) tarifa alapján hívható. Az edylenner.com címen keresztül elérhető webáruház használatához internet kapcsolat szükséges. Az internetkapcsolat díjazási feltételeit az Ön internetszolgáltatója határozza meg az Önök között e tárgyban hatályos szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint, az LKK-TRADE Kft.-t megillető díj (emelt díj) a webáruház elérése alapján nem merül fel.

3.1.7.  Az edylenner.com címen keresztül elérhető webáruházban vásárlást tervező fogyasztó, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltakkal összhangban beleegyezik, hogy az LKK-TRADE Kft. az ezen rendelet alapján előírt tájékoztatási kötelezettségeinek tartós adathordozó útján (különös tekintettel a jelen ÁSZF-re) tegyen eleget.

3.1.8.  Az edylenner.com címen keresztül elérhető webáruház felületeit törekedtünk úgy kialakítani, hogy a lehető legtöbb eszközön keresztül egységes formában elérhető és jól használható legyen. Mi abban hiszünk, hogy nem közvetíthetünk Ön felé eltérő tartalmakat annak függvényében, hogy milyen eszközről keres fel bennünket. Ez ugyanakkor igényelhet az Ön részéről bizonyos kompromisszumokat is, így felmerülhet, hogy a számítógép nagy képernyőjén részletesebb információkat is megjeleníthetőnek látna egy oldalon belül, ugyanakkor mobiltelefonon keresztül használva a képernyő egyes részeinek nagyítása, vagy látást segítő eszköz használata szükséges az Ön számára.

3.1.9.   Az edylenner.com címen keresztül elérhető webáruház műszaki védelmi intézkedéseket a jelen ÁSZF-ben és az Adatkezelési Szabályzatban kifejezetten meghatározottakon túlmenően nem alkalmaz.

3.1.10.  A jelen ÁSZF elérhető és tartós adathordozóra lementhető, tárolható, majd a későbbiekben bármely korlátozástól mentesen előhívható az edylenner.com címen keresztül elérhető webáruházat látogató valamennyi felhasználó számára, így pontos tartalma az adás-vételi szerződések megkötésére vonatkozó megrendelés tételét megelőzően megismerhető és utólagosan is ellenőrizhető.

3.1.11.  Az LKK-TRADE Kft. az ÁSZF hatálya alá tartozó ügyletek során a saját nevében jár el.

4. Webáruház látogatás

4.1.1.  Az edylenner.com címen keresztül elérhető webáruház termékkatalógusában a termékek termékcsoportonként és kulcsszavas kereséssel is kereshetőek, kiválaszthatóak. A termékcsoportok segítségével is támogatjuk a könnyebb tájékozódást.

4.1.2.  A megrendelni kívánt termék jellemzőiről, elérhetőségeiről a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintás útján tájékozódhat.

5. Fiók regisztráció

5.1.1.     A regisztráció során lehetősége van a vásárlással összefüggő adatait megadni számunkra olyan módon, hogy ez bekerüljön az ügyfeleinkről vezetett nyilvántartásunkba.

5.1.2.     A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, ez ugyanakkor számos előnyt biztosít a vásárlást tervező látogató számára az alábbiak szerint:
a megrendelési folyamatot kényelmesebbé teszi, hiszen ez esetben a következő vásárlás alkalmával már nem szükséges az újabb részletes adatbevitel;
 lehetőséget biztosít a törzsvásárlói programunkban való részvételre, amely vásárlásokhoz kapcsolódó kedvezményeket biztosít;
 lehetőséget biztosít az edylenner.com webáruház egyedi ajánlatainak igénybe vételére;
  biztosítja a korábbi vásárlások (szerződések) adatainak áttekinthetőségét.

5.1.3.  A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésével összefüggő részletes feltételeinket az „Adatkezelési Szabályzat” tartalmazza.

5.1.4. A regisztráció során létrehozott vásárlói fiókjában szereplő adatokat bejelentkezés után bármikor megtekintheti vagy módosíthatja, regisztrációját a későbbiekben bármikor egészben is törölheti. (Fontos, hogy az adatváltozások átvezetését a következő vásárlást megelőzően végezze el!).

6.  Adás-vételi Szerződés létrejöttének folyamata

6.1.1.  Az edylenner.com webáruházban kínált termékekre vonatkozó adás-vételi szerződés kötése elektronikus úton leadott megrendelés útján lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

6.1.2.  A fenti 4. pontban leírt webáruház látogatás során a tájékozódást követően a „Kosárba” feliratra (Kosár ikonra) kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket a kosarába helyezi, megjelenik a következő információs ablak, amely tájékoztatja Önt arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarában, feltűntetve a termék jellemzőit, mennyiségét, a termék bruttó árát és ÁFA tartalmát egyaránt. Több termék kosárba helyezése esetén mindezen adatok termékenként külön-külön megjelennek ezen az oldalon.

6.1.3.  Az előző 6.1.2 pont szerinti felületen módosítani tudja a korábbi választásait, terméket tud törölni a kosárból, kosárban lévő termék mennyiségét tudja csökkenteni, vagy növelni. Ezen a felületen választhat továbbá, hogy visszatér a webáruházba egyéb termékek iránt érdeklődni („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a termékek nézegetését és folytatja a kiválasztott termék(ek) megvásárlására irányuló további teendőket a „Tovább” gombra kattintva. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor a következő oldalon a kosár tartalmán túlmenően a fizetési módok közti választási lehetőséget biztosító ablakok is megjelennek.

6.1.4. Banki átutalás, bankkártya és PayPal fizetési módok közül választhat a megrendeléséhez kapcsolódóan. Ezen az oldalon belül is lehetősége van továbbá a kiválasztott termék(ek), megrendelési szándék módosítására a „Kosár módosítása” gombra kattintva. A házhozszállítás díját a választott fizetési mód nem befolyásolja. A kiválasztott harmadik fél fizetési szolgáltató által biztosított fizetési módhoz kapcsolódóan minden esetben irányadóak az igénybe vett fizetési szolgáltató szerződéses feltételei. A harmadik fél fizetési szolgáltató a fizetési tranzakcióhoz kapcsolódóan díjat érvényesíthet az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékeként. Ezen szolgáltatási díjak nem tekinthetőek az edylenner.com webáruház által nyújtott szolgáltatás ellenértékének, nem képezik az edylenner.com webáruház bevételét, ezek mértékét nem mi határozzuk meg. Az OTP kártyás fizetésről szóló vásárlói tájékoztató a következő linken érhető el:
https://simplepay.hu/vasarloknak/#page-intro-text
 A PayPal fizetésről szóló vásárlói tájékoztató megtekintéséhez kattintson ide >>
https://www.paypal.com/webapps/mpp/pay-online
6.1.5. A házhozszállítási szolgáltatásokat harmadik fél szállítást végző szolgáltató alkalmazásával – eltérő rendelkezés hiányában – díjazás ellenében biztosítjuk.. Az edylenner.com webáruház a termékei kiszállításához a GLS futárszolgálat szolgáltatásait veszi igénybe. Valamennyi megjelölt szállítási díj magában foglalja a csomagolás és a szállítás teljes költségét.

6.1.6. A szállítási cím megadásást követően – nem regisztrált vásárló esetén – a vásárlással összefüggő személyes adatai, valamint esetlegesen számlázási adatai megadását kérjük. Ugyanezen az oldalon kapcsolhat megjegyzést a megrendeléséhez. Ezen az oldalon lehetősége van továbbá egyéb, a szerződés teljesítéséhez nem szükséges adatai önkéntes megadására
6.1.7.  Ha bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, a „Tovább” feliratra kattintva megjelenő összegző oldal már mind a kiválasztott termékek, mind a megrendeléssel összefüggő adatok teljes körű összefoglalását, áttekinthetőségét, ellenőrizhetőségét és javíthatóságát szolgálja és biztosítja. A megrendeléssel összefüggésben kötelezően megadandó személyes adatait jogszabályi felhatalmazás alapján, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyíthatósága érdekében kezeljük. A személyes adatok kezelésével összefüggő részletes feltételeinket az „Adatkezelési Szabályzat” tartalmazza, amelyet a címére kattintva közvetlenül is elérhet.

6.1.8.  Amennyiben az előző pont szerinti összegző oldalon mindent rendben talál, úgy a „Rendelés feladása” gombra kattintva véglegesítheti a megrendelését. Ellenkező esetben az „Adatok megadása” gombra kattintva visszaléphet korábbi oldalra az adatbeviteli hibák kijavítása céljából. A megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.

6.1.9.  A rendelés feladásával adás-vételi szerződés jön létre Ön és az LKK-TRADE Kft. között a kiválasztott termék(ek) tárgyában. A szerződés elektronikus úton, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz útján, távollévők között kötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. Amennyiben Ön a vonatkozó hatályos törvényi szabályozás értelmében fogyasztóként minősül (jelenleg hatályos meghatározás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), úgy a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6.1.10.  A szerződés létrejöttét követően a harmadik fél fizetési szolgáltató oldalára irányítjuk, amennyiben a megrendelés során bankkártya vagy PayPal fizetési módot választott. Bankkártya vagy PayPal fizetési mód választása esetén a fizetés a szerződés hatályba lépésének feltétele.

6.1.11.  A megrendelés kézhezvételét legkésőbb kettő munkanapon belül emailben visszaigazoljuk Önnek, amely tartós adathordozóként megerősíti, hogy megkaptuk az Ön által elküldött megrendelést, továbbá a megrendelésének részleteit is tartalmazza. A visszaigazoló email a szerződéskötés tartós adathordozón történő visszaigazolásaként minősül a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban, amelynek alkalmazásához a fogyasztó a jelen ÁSZF elfogadásával beleegyezését adja. A fogyasztó elfogadja, hogy az LKK-TRADE Kft. a szerződések, illetve ezek másolatai papír alapon történő átadására az edylenner.com webáruházban történő vásárlás esetén nem lát ésszerűen kivitelezhető lehetőséget különös tekintettel arra, hogy nem ezek ilyen formában jönnek létre. Az LKK-TRADE Kft. által kiállított és a kiszállított termékekhez mellékelt adóügyi bizonylatok ugyanakkor papír alapú hiteles okiratként igazolják, hogy a szerződést az LKK-TRADE Kft. létrejöttnek tekinti és tartalmazzák ennek lényeges feltételeit is. Az Edy Lenner termékek vásárlására csak a szerződések fentiek szerinti tartós adathordozón történő visszaigazolásával és papír alapú adóügyi bizonylattal kiegészítve van lehetőség. Az Edy Lenner termékek vásárlására más lehetőséget nem tudunk biztosítani.

6.1.12.  Amennyiben a visszaigazolás a megrendelésének elküldésétől számított kettő munkanapon belül nem érkezik meg Önhöz, úgy Ön mentesül a szerződéses kötelezettség alól.

6.1.13.  Amennyiben valamely adatbeviteli hibát csak a visszaigazoló email alapján észlel, úgy ennek javítását kezdeményezheti a visszaigazoló email alapján 1 munkanapon belül küldött válasz email útján is. Ezt ugyanakkor már szerződés módosítási javaslatnak tekintjük és a szerződés teljesítését felfüggesztjük addig, amíg a megkeresése alapján a javítás megtörténik és a javított adatok helyességét megerősíti.

6.1.14.  A vásárló elfogadja és tudomásul veszi, hogy az LKK-TRADE Kft.-t a vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra, email fogadására nem alkalmas email elérhetőség megadására visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért felelősség nem terheli. Az LKK-TRADE Kft.-t nem terheli felelősség továbbá az abból adódó károkért, ha a vásárló a regisztráció során meghatározott jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem az LKK-TRADE Kft.-nek felróható okból hozzáférhetővé válik.

7.  Szerződés teljesítése

7.1.1.   A megrendelés kézhezvételét követően törekszünk a megrendelt termék(ek) lehető legrövidebb időn belül történő kiszállítására az Ön által megjelölt magyarországi címre. A termékek kiszállítási ideje, az esetek többségében egyedi egyeztetés alapján történik. Amennyiben Ön több terméket is rendel egyidejűleg, úgy a termékeket együtt szállítjuk ki, azaz a leghosszabb szállítási idejű termék szállítási ideje lesz irányadó. Amennyiben a megrendelt termék(ek) nem érkeznének meg az előzetesen egyeztetetett szállítási határidőig, úgy a megfizetett vételárat és szállítási díjat erre irányuló igénybejelentése alapján 30 napon belül visszatérítjük az Ön részére. A vásárló elfogadja, hogy az LKK-TRADE Kft. az árukészlet nyilvántartási hibából fakadó teljesítési hibával összefüggő felelősségét a vásárló által megfizetett vételár és szállítási díj együttes összegére korlátozza. A jelen pontban foglaltak értelmezésében a teljesítési határidő sikertelen kézbesítési kísérlet esetén is teljesítettként minősül (kézbesítés időpontjában a termék(ek) átvételére jogosult személy nem fellelhető a szállítási címen).

7.1.2.   A terméknek a futártól (kézbesítési megbízott) való átvételével és az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék(ek) mennyiségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy utólag mennyiségi reklamációt nem áll módunkban elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak.

7.1.3.   Ha az átvétel során sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, a termék visszavételét díjmentesen biztosítjuk. Az átvételt követően észlelt fizikai sérülésért nem tudunk helytállást vállalni.

8.  Kedvezmények

8.1.1.  Webáruházunkban állandó jelleggel tartunk akciós termékeket. Ezen termékek esetében az egyedi akciós ár a készlet erejéig tart.

8.1.2.  Egyes kedvezmények igénybe vételével összefüggésben az alábbi korlátozásokat szükséges figyelembe venni:
 Akciós árú termékek esetében további kedvezmény nem érvényesíthető;
 Határozott idejű/lejáratú kedvezmények csak a megadott időszakban érvényesek és felhasználhatók;
 Kedvezmények összevonására, halmozására nincs lehetőség.
 A törzsvásárlói kártya kedvezményeit, online megrendelésnél, kizárólag azzal az e-mail címmel veheted   igénybe, amelyet a kártya regisztrálásánál adtál meg. Eltérő e-mail címmel történő megrendelésnél nem vehető igénybe a törzsvásárlói kedvezmény.

 9.  Kellékszavatosság

9.1.1.  A kellékszavatosságra vonatkozó, fogyasztók vonatkozásában alkalmazandó feltételeket a fentebb már hivatkozott, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztató szerint közöljük és tesszük a jelen ÁSZF részévé az alábbiak szerint:
 Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az LKK-TRADE Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az LKK-TRADE Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.1.2.   A jogszabályban meghatározott, fogyasztók irányában fennálló kötelezettségeink teljesítésén túlmenően, illetve ezek mellett a vásárlóink elégedettségének növelése érdekében többlet jogosultságokat és további lehetőségeket biztosítunk, illetve egyes fogyasztót megillető jogosultságokat nem csak fogyasztóként minősülő vásárlóink számára biztosítunk. Ezen lehetőségekről és jogosultságokról az edylenner.com oldalain tájékozódhat. A jelen pont szerinti többlet jogosultságok vonatkozásában fenntartjuk azt a jogunkat, hogy ezek tartalmán a jelen ÁSZF módosítása nélkül, az edylenner.com oldalain található feltételek változtatása útján módosítsunk, vagy egyes többlet jogosultságok biztosítása vonatkozásában egyedi mérlegelést alkalmazzunk. A jelen pontban foglaltak alapján biztosított jogosultságok és lehetőségek semmilyen esetben sem minősülnek a jogszabályok, vagy a jelen ÁSZF egyéb rendelkezései alapján biztosított fogyasztói jogosultságok korlátozásaként.

10.  Termékszavatosság

10.1.1.  A termékszavatosságra vonatkozó, fogyasztók vonatkozásában alkalmazandó feltételeket a fentebb már hivatkozott, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztatóban foglaltak szerint közöljük és tesszük a jelen ÁSZF részévé az alábbiak szerint:
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az előző pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
 A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

11. Elállás

11.1.1.  Az edylenner.com webáruházban kötött szerződés esetén a fogyasztót az adott megrendelés alapján kiszállított termék(ek) Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül gyakorolható indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Ha valamilyen okból kifolyólag egy adott megrendeléshez kapcsolódó termékeket különböző időpontokban szállítanánk ki, úgy az elállási jog gyakorolhatóságának határideje az utolsóként kiszállított termék átvételétől számítandó.

11.1.2.  Az előző pont szerinti elállási jog gyakorolható továbbá a termék(ek) átvételét megelőzően is. A nyilatkozatot az LKK-TRADE Kft. 1. fejezetben megjelölt címére kell eljuttatni, postai úton vagy e-mailben.

11.1.3. A fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja a jelen ÁSZF mellékletében található elállási nyilatkozat minta kitöltésével és bármely egyéb erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján is. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

11.1.4. Ha a fogyasztó az előző pontban foglaltak szerint eláll az LKK-TRADE Kft.-vel kötött szerződéstől, az LKK-Trade Kft. legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
11.1.5. Az LKK-TRADE Kft. a fentieknek megfelelő elállás esetén a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Amennyiben a fogyasztó utánvéttel vásárolta meg az elállással érintett termék(ek)et, úgy a fogyasztó felelőssége, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt szabályozással összhangban álló olyan visszajuttatási módot válasszon, amely biztosítja az általa ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeg számára megfelelő módon történő visszajuttatásának lehetőségét.
11.1.6. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

11.1.7. Az LKK-TRADE Kft. mindaddig visszatarthatja a visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

11.1.8. Ha a fogyasztó a fentieknek megfelelően eláll az edylenner.com webáruházban kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve személyesen visszaadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
11.1.9. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli.
11.1.10. A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a fogyasztó felel.

11.1.11. A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

11.1.12. A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

11.1.13. A jogszabályban meghatározott, fogyasztók irányában fennálló kötelezettségeink teljesítésén túlmenően, illetve ezek mellett a vásárlóink elégedettségének növelése érdekében többlet jogosultságokat és további lehetőségeket biztosítunk, illetve egyes fogyasztót megillető jogosultságokat nem csak fogyasztóként minősülő vásárlóink számára biztosítunk. Ezen lehetőségekről és jogosultságokról az edylenner.com oldalain tájékozódhat. A jelen pont szerinti többlet jogosultságok vonatkozásában fenntartjuk azt a jogunkat, hogy ezek tartalmán a jelen ÁSZF módosítása nélkül, a edylenner.com oldalain található feltételek változtatása útján módosítsunk, vagy egyes többlet jogosultságok biztosítása vonatkozásában egyedi mérlegelést alkalmazzunk. A jelen pontban foglaltak alapján biztosított jogosultságok és lehetőségek semmilyen esetben sem minősülnek a jogszabályok, vagy a jelen ÁSZF egyéb rendelkezései alapján biztosított fogyasztói jogosultságok korlátozásaként.


12. Ügyfélszolgálat

12.1.1. Az LKK-TRADE Kft. abban érdekelt, hogy a látogatók és vásárlók a legteljesebb mértékben meglegyenek elégedve az edylenner.com/edylenner.hu oldalakkal, ezért bármilyen kritika, probléma megoldásában érdekelt és minden észrevételt szívesen fogad.

12.1.2. Ügyfélszolgálatunkat az ugyfelszolgalat@edylenner.com email címen érheti el.


13. Jogérvényesítési lehetőségek

13.1.1. Amennyiben az ügyfélszolgálatunk útján nem sikerülne megnyugtató és kielégítő választ adnunk a megkeresésére, úgy észrevételeit és panaszait kérjük írja meg nekünk az info@lkk-trade.hu e-mail címre. Kérjük, hogy panaszában utaljon az ügyfélszolgálatunkkal folytatott egyeztetésre, az egyeztetés sikertelenségének körülményeire.

13.1.2. Az LKK-TRADE Kft. a panaszra legkésőbb 30 napon belül érdemben írásban válaszol, és ha a panaszt nem tartja jogosnak, ezen álláspontját megindokolja.

13.1.3. A panasz elutasítása esetén az LKK-TRADE Kft. a fogyasztót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárását.

13.1.5.  A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. (Ftv. 17/A (7).

13.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

13.2.1.  Amennyiben az LKK-TRADE Kft. és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a panaszkezelés során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:
§  Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról;
§  Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a területileg illetékes békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
§  Bírósági eljárás. Ön a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.


14.  Szerzői jogi feltételek

14.1.1.  Az edylenner.com/edylenner.hu oldalakon található szerzői alkotások szerzői jogi védelem alatt állnak (ideértve különösen grafikai ábrákat, fényképeket), amelyek felett az LKK-TRADE Kft. minden őt megillető jogot fenntart.
14.1.2.  Az edylenner.com/edylenner.hu oldalak látogatói nem jogosultak az LKK-TRADE Kft. szerzői jogi alkotásainak felhasználására, így különösen a szerzői jogi alkotások másolására, átdolgozására, fordítására, terjesztésére, harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tételére. A szabad felhasználási esetek vonatkozásában a szerzői jogi törvény rendelkezései irányadóak.


15. Technikai feltételek

15.1.1.  Az LKK-TRADE Kft. nyilatkozik, hogy az edylenner.com oldalain működő információs rendszer biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, ugyanakkor javasolja, hogy a felhasználó tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldal használata feltételezi a hozzáférő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek és kockázatok elfogadását.
15.1.2.  Az LKK-TRADE Kft. által kezelt adatok védelme érdekében alkalmazott eszközökre és intézkedésekre vonatkozó rendelkezéseket az „Adatkezelési Szabályzat” tartalmazza.


16.  Ászf hatálya

16.1.1.  Az ÁSZF időben a hatálya alatt létrejött adás-vételi szerződésekre terjed ki. Az ÁSZF új (módosított) általános szerződési feltételek kibocsátásával veszti hatályát az ezt követően megkötésre kerülő adás-vételi szerződések vonatkozásában. Az LKK-TRADE Kft. fenntartja a jogot a jelen ÁSZF bármely időpontban történő módosítására, ugyanakkor törekszik arra, hogy erre minél ritkábban kerüljön sor. Új ÁSZF kibocsátása a jelen ÁSZF hatálya alatt létrejött adás-vételi szerződéseket nem érinti, tartalmukat nem módosítja.


17. Záró rendelkezések

17.1.1.  A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog szabályai irányadóak, különös tekintettel az alábbi jogszabályok rendelkezéseire:
 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet -  fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

1. Melléklet - Elállási nyilatkozatminta
(csak az adás-vételi szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: LKK-TRADE KFT.  ( 7451 Kaposvár, Tőzike utca 19.)  Tel.: +36-30-216 8512
email cím: info@lkk-trade.hu

A melléklet letöltéséhez kérjük kattincson ide: